Boekverzorging | De kunst van het woord | Vincent van Gogh

Vincent van Gogh was behalve een baanbrekend kunstenaar ook een begenadigd schrijver. Hij schreef honderden brieven aan zijn broer Theo en kunstenaarsvrienden, als Paul Gauguin en Emile Bernard. Deze geïllustreerde uitgave van het boek De kunst van het woord bevat een selectie van zijn mooiste brieven. Hij schreef recht uit het hart, ongepolijst en eerlijk. Een ongelooflijk gedreven persoon.

De brieven zijn letterlijk genoteerd, inclusief incorrecte spelling. De vormgeving en opmaak van de 1032 pagina’s was een welkom monnikenwerk; de briefwisselingen zijn interessant en behoorlijk verslavend.

Gerelateerde projecten:
Boekverzorging | Het grote Gouden Eeuw boek | Jeroen Giltaij
Boekomslag | Kunst in context

november 2014 Van Gogh Museum | Uitgeverij Carrera grafisch ontwerp